Veterinárna starostlivosť
Prevencia:
- preventívne prehliadky+ čipovanie
- vakcinácia
- starostlivosť o geriatrických pacientov

Diagnostika:
- kompletné hematologické a biochemické vyšetrenia krvi
- USG sonografia
- RTG
- biochemické vyšetrenie moču
- cytologické vyšetrenie
- EKG

Úkony:
- chirurgia mäkkých tkanív
- všeobecná chirurgia
- ortopédia a traumatológia
- čistenie zubov ultrazvukom
- gynekologické operácie, sterilizácie, kastrácie