Ceník vybraných služieb
Cenník úkonov na našej klinike:

Klinické vyšetrenie                          
13 €
Klinické vyšetrenie opakovane8 až 10 €
Klinické vyšetrenie malé hlodavce, vtáky2 €
Intramaskulárna/ subkutánna injekcia2,50 €
Intravenózna injekcia4 €
Sedácia zvieraťa10 €
Narkóza20 €
Odber krvi10 €
Krvný obraz15 €
Biochemické vyšetrenie krvi - orientačne15 až 20 €
Biochemické vyšetrenie moču15 €
Vyšetrenie močového sedimentu15 €
USG15 €
RTG13 €
Strihanie drápov2,50 €
Strihanie drápov malé hlodavce, vtáky1,50 €
Vyšetrenie zvukovodu7 €
Čistenie zvukovodu7 €
Vytlačenie análnych vačkov2,50 €
Vakcinácia - besnota12 €
Vakcinácia - ostatné infekčné choroby14,60 až 19 €
Vakcinácia - komplet21,50 €
Vakcinácia - mačka16 až 21,50 €
Vakcinácia - BORELIÓZA23,50 €
Vakcinácia - MOR a MYXOMATÓZA králikov10 €